FacebookBadanie kliniczne

Badania kliniczne

Czy wiesz, że skuteczność Imbifemu została potwierdzona w badaniu klinicznym?

Badanie kliniczne potwierdzające skuteczność preparatu Imbifem zostało przeprowadzone na 25 pacjentach w wieku 25-35 lat, będących pomiędzy 7 a 11 tygodniem ciąży, cierpiących na niepowściągliwe wymioty ciężarnych. Warto podkreślić, że wszystkie pacjentki miały prawidłowe nawyki żywieniowe, nie paliły i stosowały badany produkt w dawce 25 kropli 3 razy dziennie przez okres 7 dni.

Po upływie tygodnia stan kliniczny pacjentek został poddany ocenie i porównany ze stanem pacjentek, będących w grupie kontrolnej, przyjmujących jedynie placebo. Aż u ponad 70% ciężarnych kobiet (grupa leczona) nastąpiło zmniejszenie objawów porannych nudności w 7 dniu, a w 21% przypadków objawy te ustąpiły już w 2 dniu przyjmowania preparatu.

Skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych.

POBIERZ BADANIE